Documentar despre Combinatul Siderurgic Hunedoara.

 Un documentar realizat în anul 1994, luna Mai de către Alexandru Gruian. Documentarul prezintă diferite procese tehnologice şi secţii din cadrul combinatului. Acest documentar a fost ultimul dinaintea demolării. Documentarul a fost prezentat în cadrul „Opera Nights” (03.07.2011) şi al expoziţiei fotografice ţinute în Sufrageria Bethlen din Castelul Corvinilor.

Reclame

Cocseria văzută de la aglomeratorul nr. 1

Uzina cocso-chimică

În tunelul pentru stingerea cocsului

Bateriile de cocsificare nr. 1-2

Poze din vara anului 2000

Cocseria în 1972-1973

Vedere spre secţia chimică a cocseriei.