Combinatul Siderurgic Hunedoara: Tradiţie şi Progres în Siderurgie 1884-1974

O carte publicată în anul 1974 la aniversarea a 90 ani de la inaugurarea combinatului siderurgic de la Hunedoara.

View this document on Scribd

Reclame